S-Mianserin total

Preparat: Tolvon

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

150 - 900 nmol/L

Tolkning

Det terapeutiske området er primært etablert ved bruk av mianserin i behandling av depresjon. Ved bruk av mianserin for søvn kan lavere serumkonsentrasjoner være adekvat. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 17 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylmianserin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Mianserin
NLK-kode: NPU04860
Analysenummer: 380
Forkortet analysenavn: MIANSTOT

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.