S-MikroCRP

Akkreditering Alternativt navn: HS CRP (High Sensitive CRP), US CRP (Ultra Sensitive CRP)

Indikasjoner

MikroCRP kan være nyttig i risikovurdering og stratifisering av tilsynelatende friske personer og av pasienter med ustabil angina pectoris.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

Kommentar til referanseområdet: Det er rapportert noe varierende referanseområde for mikroCRP. Hos friske individer uten noen pågående infeksjon eller inflammatorisk prosess skal CRP ligge under 5 mg/L. Rikshospitalet angir et referanseområde for klinisk friske til å være 0,09 - 3,9 mg/L. Som risikofaktor for hjerte-/kar-sykdommer regner man at verdier i øvre kvartil og høyere plasserer vedkommende i en høyere risikogruppe.

Tolkning

Vurderingen av verdien hos en frisk person vil avhenge av andre risikofaktorer som for eksempel høyt kolesterol, røyking eller hypertensjon. Dersom vedkommende har høy mikroCRP, bør man sette enda mer inn på å redusere risikofaktorer som lar seg påvirke.
Nivået av mikroCRP viser stor biologisk variasjon slik at en enkelt måling gir liten informasjon. Det anbefales derfor at man måler to ganger med ca 3 måneders intervall for å få etablert pasientens eget nivå. Dersom det er stor forskjell mellom de to målingene, bør det tas en tredje prøve. Dette fordi enhver akutt-fase tilstand vil influere på nivået. Dette ser man også hos pasienter med angina pectoris, men deres nivå ligger generelt høyere.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CRP, høysensitiv
NLK-kode: NOR05091
Analysenummer: 453
Forkortet analysenavn: S-MIKCRP

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.