S-MikroCRP

Akkreditering Alternativt navn: HS CRP (High Sensitive CRP), US CRP (Ultra Sensitive CRP)

Indikasjoner

Risikovurdering for utvikling av aterosklerose. Risikovurdering for hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med kjent aterosklerose eller diabetes mellitus.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

Kommentar til referanseområdet: For personer i referanseområdet er det angitt at CRP < 1 mg/L gir lavere risiko, CRP mellom 1 og 3 mg/L uendret risiko og CRP over 3 mg/L høyere risiko for utvikling av aterosklerose. 

Tolkning

CRP er ikke en direkte risikofaktor, men høyere CRP er indirekte knyttet til en lett økt risiko for utvikling av aterosklerose, og ved kjent aterosklerose gir høyere CRP en økt risiko for komplikasjoner. CRP er assosiert med andre risikofaktorer som for eksempel høyt kolesterol, røyking eller hypertensjon, slik at personer med risikofaktorer tenderer altså ha noe høyere CRP.

Nivået av mikroCRP viser stor biologisk variasjon slik at en enkelt måling gir liten informasjon. Det anbefales derfor at man måler to ganger med ca 3 måneders intervall for å få etablert pasientens eget nivå. Dersom det er stor forskjell mellom de to målingene, bør det tas en tredje prøve. Dette fordi enhver akutt-fase tilstand vil influere på nivået. Dette ser man også hos pasienter med angina pectoris, men deres nivå ligger generelt høyere.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CRP, høysensitiv
NLK-kode: NOR05091
Analysenummer: 453
Forkortet analysenavn: S-MIKCRP

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.