P-MMA

Akkreditering Alternativt navn: Metylmalonsyre, Metylmalonat, Methyl Malonic Acid

Indikasjoner

Vitamin B12 mangel.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
2 - 65 år <0,30 µmol/L
≥ 66 år <0,36 µmol/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

MMA stiger ved vitamin B12-mangel. Dette kan også sees ved verdier av vitamin B12 innenfor referanseområdet. Ved forhøyet homocystein vil høy verdi av MMA tyde på vitamin B12-mangel, mens normal verdi også kan tyde på folat-mangel. Økning opp til 0,40 µmol/L kan være uspesifikk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-MMA (Metylmalonsyre)
NLK-kode: NPU02780
Analysenummer: 342
Forkortet analysenavn: S-MMA

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL EDTA-plasma fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 2.