MRSA

Akkreditering Alternativt navn: Methicillinresistente gule stafylokokker

Indikasjoner

Siden mange gule stafylokokker danner penicillinase, brukes vanligvis penicillinasestabile penicilliner (f.eks. methicillin) eller cefalosporiner ved infeksjoner med gule stafylokokker. Så kalt methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA) har gener som gjør at ingen penicilliner eller cefalosporiner virker. MRSA er ikke farligere enn andre gule stafylokokker, men de er vanskeligere å behandle. MRSA er også ofte resistente mot andre typer antibiotika. Pasienter som er bærere av MRSA skal derfor ved sykehusinnleggelse behandles i isolat. Sykehusansatte som er bærere av MRSA må ikke ha pasientkontakt.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av MRSA. Oppfølging bør skje i samråd med smittevernlege. Ved påvist MRSA gjennomføres utstrakt smittesporing og bakterietyping.

Melding

Ved funn av MRSA blir prøven sendt til nasjonalt kompetansesenter for genotyping. Rekvirenten blir oppringt og det sendes ut et svar. Ved mottak av svar fra kompetansesenteret sendes kopi av dette til rekvirenten. Genotyping er et verktøy som brukes i utbruddsoppklaring.

Analysenummer: L40
Forkortet analysenavn: MRSA

Prøvetakingsrutiner

Prøvetaking av pasienter
Prøver tas fra følgende steder:
• ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)
• svelg inklusiv tonsiller
• perineum
• sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
• innstikksteder for fremmedlegemer
• hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

Prøvetaking av personale
Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver fra følgende steder:
• ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)
• svelg inklusiv tonsiller
• sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
Ved kontroll etter sanering tas prøvene på samme måte som hos pasienter.
Mer info (pdf) om prøvetaking og MRSA.

Prøvemateriale og mengde

Pensel (i Amies transportmedium). Ta ett prøvesett, det vil si én prøve fra hvert prøvetakingssted.