Mycoplasma genitalium makrolid resistens gen

Akkreditering Alternativt navn: M. genitalium resistens. M. genitalium res. gen.

Indikasjoner

Det undersøkes på M. genitalium makrolid (Azitromycin) resistens gen når det er funnet M. genitalium i innsendt prøve  Det er ikke mulig å utføre PCR testen for makrolideresistens ved lavt bakterietall (svak positiv for M. genitalium). Den utføres derfor ikke når dette er tilfellet.

Tolkning

Hvis mutasjon i resistens genet ikke påvises (negativ) kan anbefalt førstevalgsbehandling brukes: Azitromycin: 500 mg 1. dag, deretter i 3 dager 250 mg daglig.

Ved påvist mutasjon i resistensgenet er anbefalt behandling Moksifloksacin 400 mg tabletter x 1 i 7 dager. Alternativt Doxycyklin 100mgx2 i 7-14 dager, kun 30% av stammene er følsomme.

Merknad

Analysen er basert på real-time (sanntids-) PCR som påviser de vanligste genotypene for makrolidresistens hos M. genitalium.

Moksifloksacin må forskrives på godkjenningsfritak.

Norsk bruksnavn: Us-Mycoplasma genitalium (DNA; Makrolidresistens)
NLK-kode: NPU54244
Analysenummer: P80
Forkortet analysenavn: MYGENRES

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn, også uten symptomer. Urinprøve tas minimum 1 time etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Prøven oppbevares i romtemperatur/kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Prøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Prøvemateriale og mengde

Urin: 8 - 10 mL av første porsjon (Aptima – Urine Specimen Collection Kit).
Pensel: fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus) (Aptima – Unisex Swab Specimen Collection Kit).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med 
sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.