Mycoplasma genitalium

Akkreditering Alternativt navn: M. genitalium, Mycoplasma genitalium PCR

Indikasjoner

Kvinner: vaginal utflod og dysuri. Bekkeninfeksjon.
Menn: uretral utflod, dysuri og epididymitt.

Anbefales ved:

  • Negative prøver for chlamydia og gonoré
  • Residiverende eller persisterende infeksjon etter doxycyklinbehandling
  • Sammen med gonokokk- og klamydiaundersøkelse hos MSM
  • Partner har fått påvist mykoplasmainfeksjon
  • Fast(e) partner(e) til pasient med påvist M. genitalium bør testes også når de ikke har symptomer

Tolkning

Det er observert økende makrolide-/acitromycinresistens hos M. genitalium. For å begrense utviklingen anbefales at kun pasienter med symptomer testes for M. genitalium, og at resistenstesting utføres for å optimalisere behandlingen og begrense antibiotikabruk.

Ved positivt funn av Mycoplasma genitalium blir det utført resistenstest for å avdekke azytromycinresistens hos bakteriestammen. For mer info, se: MYGENRES

Kontrollprøve

Kontrollprøve etter 3-4 uker ved mistanke om behandlingssvikt eller ved ny smitte. Et negativt svar på denne tilsier at behandlingen har vært vellykket. Et positivt svar kan skyldes påvisning av døde bakterier og betyr ikke nødvendigvis at behandlingen har vært mislykket. Da tas ny prøve etter ytterligere 14. dager. Positivt svar på denne tilsier behandlingssvikt eller ny smitte.

Smitteoppsporing

Ved eventuell smitteoppsporing bør man konsentrere seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide til kontakter siste 12 måneder. Nyoppdaget Mycoplasma genitalium behøver ikke å bety utroskap siden infeksjonen kan forløpe asymptomatisk i lang tid.

Analysenummer: 691
Forkortet analysenavn: MYCOPGEN

Prøvetakingsrutiner

Prøver til undersøkelse på M. genitalium bør kun tas hos pasienter som har symptomer på uretritt og/eller cervicitt og som er negative for klamydia- eller gonokokkinfeksjon. Et unntak er smittesporing.

Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn, også uten symptomer. Urinprøve tas minimum 1 time etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Overfør 2 mL urin til prøvetakingsrøret ved hjelp av medfølgende engangspipette. Prøven må oppbevares i romtemperatur etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Urinprøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Hos kvinner kan vaginal penselprøve også benyttes. Pinnen strykes mot cervix, portio, vaginalvegg og vestibulum. Selvtatt vaginalpinne har like høy sensitivitet og tas hvis det ikke gjøres gynekologisk undersøkelse.

Til analprøve benyttes samme penseltype.

Prøvemateriale og mengde

Urin: 2 mL av første porsjon urin (Aptima – Urine Specimen Collection Kit).
Pensel: fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus) (Aptima – Multitest Swab Specimen Collection Kit).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med
sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.