U-Natrium

Akkreditering Alternativt navn: Na, natrium i urin

Indikasjoner

Utredning av hypo- og hypernatremi eller andre elektrolyttforstyrrelser. Oppfølging av intravenøs væskebehandling.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
15 - 200 mmol/L

Tolkning

Prøvesvaret skal tolkes sammen med måling av natrium i serum og pasientens væskestatus (hypo- eller hypervolemi). Ved normal elektrolyttbalanse vil utskillelsen av natrium i urin gjenspeile inntaket av natrium som ofte kan variere. Tolkning ved forstyrrelser:

Natrium i serum Natrium i urin Væskestatus Årsak
Lav Lav Hypovolemi Lavt saltinntak eller høyre salt-tap i svette eller avføring
Lav Lav Hypervolemi Hjertesvikt, levercirrhose eller nefrotisk syndrom
Lav Høy Hypovolemi Renale tap hos hypolem pasient: diuretika, binyrebarksvikt
Lav Høy Hypervolemi Renale tap ved nyresykdom eller nyresvikt
Høy Lav   Vanntap
Høy Høy   Høyt saltinntak. Diuretika eller renale tap

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til natrium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Natrium
NLK-kode: NPU03431
Analysenummer: 321
Forkortet analysenavn: U-NATRIU

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.