U-Natrium

Akkreditering Alternativt navn: Na, natrium i urin

Indikasjoner

Forstyrrelser av væske/elektrolyttbalansen eller syre/base-status, særlig når adekvat væsketilførsel er et problem og intravenøse infusjoner kan komme på tale. Supplement til bestemmelse av natrium i serum.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
15 - 200 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved binyrebarkinsuffisiens, salttapende nefropati, alkalose, vasopressinmangel. Lave verdier ved nedsatt salttilførsel, diaré, Cushings syndrom, hyperaldosteronisme, nedsatt glomerulær filtrasjon, f eks ved hjertesvikt.

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Natrium
NLK-kode: NPU03431
Analysenummer: 321
Forkortet analysenavn: U-NATRIU

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.