P-NT-proBNP

Akkreditering Alternativt navn: N-Terminal del av prohormonet ''Brain Natriuretic Peptide''

Indikasjoner

Diagnostikk og oppfølging av pasienter med hjertesvikt.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 18 - 49 år <170 ng/L
Mann 18 - 49 år <85 ng/L
Kvinne 50 - 69 år <300 ng/L
Mann 50 - 69 år <250 ng/L
Kvinne ≥ 70 år <760 ng/L
Mann ≥ 70 år <500 ng/L

Tolkning

BNP produseres i økt mengde når myocard utsettes for økt belastning som f eks ved hjertesvikt. N-Terminal proBNP er en inaktiv metabolitt av hormonet med lengre halveringstid. Det angitte referanseområdet gjelder for personer uten hjertesvikt. Dersom det kan være spørsmål om hjertesvikt og resultatet faller under de angitte referanseområdene, er den negative prediktive verdien av resultatet angitt å være > 97%. Ved forhøyede verdier må graden av hjertesvikt bestemmes på andre måter. Dersom NT-proBNP skal benyttes til å påvise hjertesvikt vil grensene måtte settes betydelig høyere, og nivået øker med økende alder. Eksempler:

Alder   Positiv prediktiv verdi
 <50 år 380 ng/L 76 %
50 - 75 år 760 ng/L 82 %
 >75 år 1520 ng/L 92 %

Økning av NT-proBNP kan også sees ved atrieflimmer.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-NT-proBNP
NLK-kode: NPU21571
Analysenummer: A46
Forkortet analysenavn: NTPROBNP

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider