S-Oksazepam

Preparat: Sobril, Alopam

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<2500 nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er mindre potent enn de andre benzodiazepinene og en serumkonsentrasjon på 3000 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 10 - 15 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Oksazepam
NLK-kode: NPU27956
Analysenummer: 405
Forkortet analysenavn: OXAZEPAM

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.