S-Okskarbazepin-likarbazepin (MHD)

Alternativt navn: MHD, monohydroksykarbazepin Preparat: Trileptal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
12 - 140 µmol/L

Tolkning

Okskarbazepin omdannes raskt til likarbazepin (monohydroksy-okskarbazepin MHD) som primært er ansvarlig for den farmakologiske effekten. Derfor oppgis kun serumkonsentrasjonen av likarbazepin.
Terapeutisk område er etablert for preparatets hovedindikasjon. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 9 timer

Merknad

Det er metabolitten likarbazepin som analyseres.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Okskarbazepin
NLK-kode: NPU03902
Analysenummer: 388
Forkortet analysenavn: OKSKARBA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.