U-Oksykodon

Akkreditering Alternativt navn: Oxycodone Preparat: Oxycodone, Targiniq, OxyNorm, OxyContin, Reltebon, Targin

Indikasjoner

Kontroll, misbruk.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Oksykodon er virkestoff i OxyContin, OxyNorm, Targiniq og Oxycodone og vil bare delvis påvises ved Opiater screening. Derfor kan analysen rekvireres spesielt og vil da analyseres med immunbasert screening-teknikk. Dersom analysen er positiv og det er rekvirert «Spesifikk analyse ved positiv screening», vil dette bli utført med LC-MS/MS-metode. Oksykodon vil også bli rapportert når spesifikk analyse på opiater er utført.
Oksykodon regnes for å være dobbelt så potent som morfin, og har ellers mange likhetstrekk med morfin. Oksykodon har følgelig betydelig misbruks- og avhengighetspotensiale, og kan gi respirasjonsdepresjon ved overdoser.

Oksykodon kan påvises i urin de første dagene (uken) etter inntak.

Norsk bruksnavn: U-Oksykodon (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25623
Analysenummer: R22
Forkortet analysenavn: U-OKSYKO

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider