U-Opiater

Akkreditering

Indikasjoner

Kontroll av bruk eller mistanke om misbruk av heroin eller andre opiater.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screening-analysen påviser 6-monoacetylmorfin (omdanningsstoff av heroin), morfin (Dolcontin), kodein (Paralgin forte, Pinex forte m fl) og etylmorfin (hostemiksturene Cosylan, Solvipect Comp). I enkelte tilfeller kan inntak av valmuefrø gi positiv reaksjon, slik at valmuefrø i kosten bør unngås. Opiater som heroin, morfin, kodein og etylmorfin kan vanligvis bare påvises i 2-4 dager etter inntak. Oksykodon som er virkestoff i Oxynorm, Oxycontin og Targiniq, kan også gi positivt svar ved høye konsentrasjoner og kan rekvireres spesielt.

Den spesifikke analysen (798) utføres med væskekromatografi med massespektrometri (LC-MS-MS) som gir svært høy grad av sikkerhet. og kan etterrekvireres innen to uker.

Følgende stoffer påvises:

Stoff Handelsnavn Påviste stoffer Kan påvises i urin i
Morfin Dolcontin m.fl. Morfin 2-4 dager
Kodein Paralgin forte,
Pinex forte m.fl.
Kodein og morfin 2-4 dager
Gateheroin
Morfin, kodein,
6-monoacetylmorfin
2-4 dager
6-12 timer
Etylmorfin Cosylan,
Solvipect Comp.
Etylmorfin, morfin 2-4 dager
Oksykodon  Oxynorm, Oxycontin, Targiniq Oksykodon 2-4 dager
Valmuefrø
Morfin, kodein 1-2 dager

En urinprøve som inneholder morfin og kodein kan således skyldes inntak av enten heroin, morfin og kodein, bare kodein eller valmuefrø (frøloff, bakverk). Det er derfor viktig å ikke forskrive morfin- eller kodeinholdige preparater dersom man ønsker å påvise heroinbruk.

Norsk bruksnavn: U-Opiater (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25841
Analysenummer: 651
Forkortet analysenavn: U-OPIATE

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider