U-Opiater

Akkreditering

Indikasjoner

Påviser bruk av opiater som kodein, morfin, etylmorfin og heroin.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screening-analysen påviser 6-monoacetylmorfin (omdanningsstoff av heroin), morfin (Dolcontin), kodein (Paralgin forte, Pinex forte m fl) og etylmorfin (hostemiksturene Cosylan og Solvipect Comp). I enkelte tilfeller kan inntak av valmuefrø inneholde små mengder morfin og kodein, slik at valmuefrø i kosten bør unngås. Opiater som heroin, morfin, kodein og etylmorfin kan vanligvis bare påvises i 2-4 dager etter inntak. Oksykodon som er virkestoff i Oxynorm, Oxycontin og Targiniq, kan også gi positivt svar ved høye konsentrasjoner og kan rekvireres spesielt. Dersom screeninganalysen er positiv, vil prøven bekreftes med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet.

Følgende stoffer påvises:

Stoff Handelsnavn Påviste stoffer Kan påvises i urin i
Morfin Dolcontin m.fl. Morfin 2-4 dager
Kodein Paralgin forte,
Pinex forte m.fl.
Kodein og morfin 2-4 dager
Heroin   Morfin, kodein,
6-monoacetylmorfin
2-4 dager
6-12 timer
Etylmorfin Cosylan,
Solvipect Comp.
Etylmorfin, morfin 2-4 dager
Oksykodon  Oxynorm, Oxycontin, Targiniq Oksykodon 2-4 dager
Valmuefrø   Morfin, kodein 1 dag

En urinprøve som inneholder lave konsentrasjoner av morfin og kodein kan således skyldes inntak av enten heroin, morfin og kodein, bare kodein eller valmuefrø (frøloff, bakverk). Det er derfor viktig å ikke forskrive morfin- eller kodeinholdige preparater dersom man ønsker å påvise heroinbruk.

Syntetiske opioider som tramadol, metadon, buprenorfin m.fl. påvises ikke med denne analysen, og må rekvireres spesielt.

Norsk bruksnavn: U-Opiater (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25841
Analysenummer: 651
Forkortet analysenavn: U-OPIATE

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider