S-P1NP

Alternativt navn: N-terminalt propeptid av prokollagen type 1

Indikasjoner

Oppfølging og monitorering av behandling av osteoporose.

Bakgrunn

P1NP (N-terminalt propeptid av prokollagen type 1) er en markør som øker ved omsetning av benvev. Tilstander som gir økt resorpsjon og avleiring av ben, slik som osteoporose eller benbrudd, vil derfor gi økt P1NP.

Referanseområde*

Kvinner >30 år Referanseområde  Enhet
Premeopausale 20 - 100 µg/L
Postmenopausale 20 - 125 µg/L
Menn >30år 20 - 100 µg/L

*Basert på et dansk materiale med 1039 menn og 1043 kvinner Jørgensen NR et al. Osteoporos Int 2017:28:2103

Tre til seks måneder etter oppstart av osteoporosebehandling forventer man en reduksjon på 50% av P1NP-verdien. Ved antiresorptiv behandling bør verdien ligge i nedre tredel av referanseområdet, altså <35 µg/L.

Tolkning

Høyere verdier indikerer høy grad av benomsetning, lavere verdier indikerer lav grad av benomsetning. Tolkningen vil avhenge av hvilken type osteoporosebehandling som gis. Medikamenter som gir lavere benresorpsjon, for eksempel bisfosfonater, forventes å senke P1NP, mens medikamenter som virker anabolt på benvev, for eksempel PTH, forventes å øke P1NP.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Prokollagen I (PINP)
NLK-kode: NPU19893
Analysenummer: E04
Forkortet analysenavn: P1NP

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.