S-Paliperidon

Preparat: Xeplion

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt. 

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
20 - 120 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 25-49 dager ved terapeutiske doser (25-150mg).

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Paliperidon (hydroksyrisperidon)
NLK-kode: NPU18359
Analysenummer: D01
Forkortet analysenavn: PALIPERI

Pasientforberedelser

Prøven tas rett før neste depot settes.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.