U-Schistosoma i urin

Alternativt navn: Schistosomiasis, bilharzia, sneglefeber, egg, parasitter i urin

Indikasjoner

Hematuri etter bading i ferskvann i endemiske strøk. Høye verdier av eosinofile blodlegemer ses svært ofte i tidlig stadium.

Schistosomiasis er en markinfeksjon som vanligvis gir kronisk sykdom og er svært utbredt i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Prøver uten relevante kliniske opplysninger undersøkes ikke.
Prøven mikroskoperes med henblikk på Schistosoma haematobium egg. 

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positive prøver besvares med funn av Schistosoma haematobium egg.

Merknad

Mikroskopi har lav sensitivitet. Og egg i urin eller fæces ses tidligst ca. 9 uker etter smitte.

Det kan være aktuelt med serologisk undersøkelse. Dette tilbys ikke i Norge. Antistoffer kan tidligst påvises fra mellem 2 og 16 uker etter smitte.

Melding

Funn av Schistosoma haematobium er ikke meldepliktig.

Norsk bruksnavn: U-Parasitter (cyste+ormeegg)
NLK-kode: NPU28960
Analysenummer: U37
Forkortet analysenavn: PARAURIN

Prøvemateriale og mengde

Sensitiviteten av mikroskopisk påvisning av Schistosoma haematobium egg øker med prøvevolumet ettersom utskillelsen av egg er intermitterende. Urinen samles på dagtid over minst 4 timer og bør inkludere tidsrommet kl.10-14 da eggutskillelsen er størst i dette tidsrommet.

All oppsamlet urin sendes inn og det må være minst 10 mL. Urinen sendes uten tilsetning i steril emballasje som kjøpes på apoteket. Det er viktig med kort transporttid til laboratoriet. Urinen bør helst ankomme laborotoriet < 1 døgn etter at den er samlet.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.