B-Fosfatidyletanol (PEth)

Alternativt navn: Fosfatidyletanol 16:0/18:1, PEth

Indikasjoner

Analysen gir informasjon om alkoholforbruk de siste ukene og kan være nyttig som ledd i utredning av sykdommer som kan skyldes skadelig bruk av alkohol. Analysen kan også brukes til å dokumentere lavt forbruk eller avholdenhet i for eksempel førerkortsaker.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
NEG (<0,03) µmol/L

Tolkning

PEth (fosfatidyletanol) dannes i blodet ved at etanol reagerer med fosfatidylkolin i cellemembraner. Det dannes en rekke ulike varianter og det er enighet om at fosfatidyletanol 16:0/18:1 utgis som PEth.

Konsentrasjoner under påvisningsgrensen er forenlig med avholdenhet eller et lavt forbruk.  Konsentrasjoner over påvisningsgrensen viser at alkohol har vært inntatt. Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L kan tyde på et skadelig høyt forbruk. Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder dannelse og nedbrytning av PEth. Det er i studier vist at PEth kan ha en halveringstid på opptil 2 uker. Ut fra en enkelt prøve kan det ikke avgjøres om nivået skyldes et jevnt forbruk eller ett større inntak noe tilbake i tid (uker). Det kan heller ikke sies noe eksakt om mengden alkohol som er tatt inn.

Ved oppfølging anbefales det ukentlige prøver i begynnelsen og fallende verdier tyder på redusert forbruk eller avholdenhet. Dersom man er pålagt å dokumentere avhold, anbefales måling av Etylglukuronid i urin (U-EtG) to ganger i uken i tillegg.

Hvis etanol er tilstede i blodprøven, kan konsentrasjonen av PEth stige etter at prøven er tatt (in vitro). Ved mistanke om at pasienten kan være alkoholpåvirket, anbefales å rekvirere S-etanol samtidig. Dersom S-etanol er påvist anbefales ny prøve.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Fra 1.oktober 2016 gjelder nye førerkortforskrifter: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667#alkohol-(helsekrav-til-førerkort)

Se under "Praktisk".

Norsk bruksnavn: B-Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
NLK-kode: NPU28874
Analysenummer: A58
Forkortet analysenavn: PETH

Prøvetakingsrutiner

Det må ikke brukes etanol ved vask før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.