S-PR-3-ANCA

Akkreditering Alternativt navn: Proteinase 3-Antinøytrofilt cytoplasma antistoff

Indikasjoner

ANCA antistoffer bør bestemmes hos pasienter hvor man ut fra kliniske funn mistenker systemiske inflammatoriske sykdommer, og spesielt der hvor nyrer og luftveier er affisert.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<2,0 IkU/L

Tolkning

C-ANCA - Anti-proteinase 3 antistoffer - forekommer særlig ved Wegeners Granulomatose. En negativ test ekskluderer ikke WG. Nivået korrelerer til sykdomsaktivitet og positive tester bør følges opp av nye. C-ANCA forekommer også ved mikroskopisk polyangitt og idiopatisk nekrotiserende crescent glomerulonefritt.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-PR3-ANCA IgG
NLK-kode: NPU28335
Analysenummer: 274
Forkortet analysenavn: S-PR-3

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider