U-Pregabalin

Akkreditering Preparat: Pregabalin, Lyrica

Indikasjoner

Påviser bruk av pregabalin.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen utføres med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Påvisning av pregabalin i urin er forenlig med at stoffet har vært inntatt i løpet av de siste få dagene. Vi har ikke screeninganalyse for dette stoffet. Dersom det er spørsmål om overforbruk anbefales serumanalyse.

Norsk bruksnavn: U-Pregabalin
NLK-kode: NPU29115
Analysenummer: R04
Forkortet analysenavn: U-PREGAB

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.