S-Prolaktin

Akkreditering Alternativt navn: PRL

Indikasjoner

Sykdommer i hypofyse/hypotalamus-regionen. Menstruasjonsforstyrrelser. Galaktoré. Infertilitet.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<700 mU/L

Tolkning

Hormonet prolaktin produseres i hypofyseforlappen og stimulerer hos kvinner brystutvikling og laktasjon. Utskillelsen styres av hypothalamus via dopamin som hemmer sekresjonen. Produksjonen er høyest under natten, og prøvetaking bør skje minst tre timer etter oppvåkning og etter kl. 10.

Lett forhøyede verdier (700-1000 mU/L) kan være fysiologiske (østrogenpåvirkning, stress, graviditet) eller skyldes døgnvariasjon. Hypotyreose og nedsatt nyrefunksjon gir også lett økt prolaktin.

Moderat forhøyede verdier (1000 – 2000 mU/L) kan skyldes medikamenter som påvirker dopamin, som antipsykotika, antiepileptika eller metyldopa, men hypofysetumor kan også forekomme.

Under svangerskap øker prolaktinkonsentrasjonen kontinuerlig, og fram mot fødsel, ses verdier på 2000 – 3000 mU/L eller høyere.

Høye verdier (>2000 mU/L) kan ses ved behandling med dopaminantagonister, ved prolaktinproduserende hypofysetumor eller ved ikke hormonproduserende hypofysetumor med stilk-kompresjon.

Enkelte pasienter har en biologisk inaktiv form av prolaktin,  makroprolaktin, som ikke har klinisk betydning. Ved prolaktin over 1000 mU/L undersøkes alle prøver for dette.

Se også Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Prolaktin
NLK-kode: NPU18247
Analysenummer: 190
Forkortet analysenavn: S-PROLAK

Prøvetakingsrutiner

Pga stor døgnvariasjon bør prøven tas etter kl. 10 og minst 3 timer etter at pasienten har stått opp.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider