S-Prolaktin

Akkreditering Alternativt navn: PRL

Indikasjoner

Sykdommer i hypofyse/hypotalamus-regionen. Amenoré. Galaktoré.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<700 mU/L

Tolkning

Høye verdier kan være fysiologisk, medikamentelt eller patologisk betinget, og kan være forårsaket av makroprolaktin.

Fysiologisk: østrogenpåvirkning som ved P-piller eller graviditet, laktasjon, stress og hos nyfødte.

Medikamentelt: fentiaziner, metyldopa, tricykliske antidepressiva.

Patologisk: hypofysetumores, hypothyreose, nyresvikt, leverkirrhose. De høyeste verdiene sees ved prolaktinomer. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Prolaktin
NLK-kode: NPU18247
Analysenummer: 190
Forkortet analysenavn: S-PROLAK

Prøvetakingsrutiner

Pga stor døgnvariasjon bør prøven tas etter kl. 10 og minst 3 timer etter at pasienten har stått opp.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider