S-Prolaktin

Akkreditering Alternativt navn: PRL

Indikasjoner

Sykdommer i hypofyse-hypotalamus-regionen. Menstruasjonsforstyrrelser. Galaktoré. Infertilitet.

Prøvetaking bør skje minst tre timer etter oppvåkning og etter kl. 10 da produksjonen er høyest om natten.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<700 mU/L

Tolkning

Hormonet prolaktin produseres i hypofyseforlappen og stimulerer hos kvinner brystutvikling og laktasjon. Utskillelsen styres av hypothalamus via dopamin som hemmer sekresjonen.

Forhøyede verdier kan være fysiologiske (østrogenpåvirkning, stress, graviditet, amming) eller skyldes døgnvariasjon.

Medikamenter som påvirker dopamin, som antipsykotika, antiepileptika eller metyldopa, hypotyreose og nedsatt nyrefunksjon kan gi økt prolaktin. Prolaktinproduserende hypofysetumor kan også forekomme og gi økte verdier.

Under svangerskap øker prolaktinkonsentrasjonen kontinuerlig, og fram mot fødsel, ses verdier på 2000 – 3000 mU/L eller høyere.

Enkelte pasienter har en biologisk inaktiv form av prolaktin, makroprolaktin, som ikke har klinisk betydning. Ved prolaktin over 1000 mU/L undersøkes alle prøver for dette.

Se også Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Prolaktin
NLK-kode: NPU18247
Analysenummer: 190
Forkortet analysenavn: S-PROLAK

Prøvetakingsrutiner

Pga stor døgnvariasjon bør prøven tas etter kl. 10 og minst 3 timer etter at pasienten har stått opp.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider