S-Protein total

Akkreditering Alternativt navn: Totalprotein i serum

Indikasjoner

Forstyrrelser i proteinmetabolisme eller elektrolyttbalanse. Innledning til proteinelektroforese.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 6 år 62 - 78 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved inntørring samt ved polyklonal og monoklonal immunglobulinøkning. Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon, proteintap ved nefrose eller proteintapende tarmsykdom. Totalprotein i serum synker også noe under svangerskapet pga fysiologisk hydremi. Se det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: S-Protein, total
NLK-kode: NOR25617
Analysenummer: 049
Forkortet analysenavn: S-PROTOT

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.