P-PTH

Akkreditering Alternativt navn: ParaTyreoideaHormon

Indikasjoner

Utredning av hyper- og hypokalsemi. 

Referanseområde

Referanseområde Enhet
1,2 - 8,4 pmol/L

Tolkning

PTH-verdien diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatet må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsium-konsentrasjonen i serum. Ved primær hyperparatyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyet PTH, eller ''normale'' PTH-verdier som er høye i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Sekundær hyperparatyreoidisme med normalt nivå av kalsium, skyldes oftest D-vitaminmangel, malabsorpsjon eller nyresvikt. Langvarig sekundær hyperparatyreoidisme kan føre til opphevet feed-back kontroll av og utvikling av tertiær hyperpatyreoidisme med hyperkalsemi. Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finnes ofte PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Ved hypoparatyreoidisme påvises vanligvis lave PTH-verdier kombinert med hypokalsemi. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

På grunn av kort holdbarhet i romtemperatur bør prøven ikke tas i slutten av uken, før jul, påske og andre langhelger.

S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir utført dersom PTH er bestilt og prøven tas på en av våre prøvetakingsenheter.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-PTH
NLK-kode: NPU03028
Analysenummer: 146
Forkortet analysenavn: P-PTH

Prøvemateriale og mengde

1 mL EDTA-plasma

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 2.

Relaterte sider