P-PTH

Akkreditering Alternativt navn: ParaThyreoideaHormon

Indikasjoner

Differensialdiagnostikk ved hyper- og hypokalsemi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
1,2 - 8,4 pmol/L

Tolkning

PTH-verdien diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparathyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatet må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsium-konsentrasjonen i serum. Ved primær hyperparathyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyet PTH, eller ''normale'' PTH-verdier som er høye i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Også ved sekundære, samt ved den mer sjeldne tertiære hyperparathyreoidismen sees høye PTH-verdier. Hos pasienter med kronisk nyresvikt kan PTH være til nytte for å differensiere mellom osteomalasi (lett til moderat forhøyet PTH) og osteitis fibrosa (kraftig forhøyet PTH). Behandling med Litium øker PTH-konsentrasjonen i plasma. Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finnes ofte PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Ved hypoparathyreoidisme påvises vanligvis lave PTH-verdier kombinert med hypokalsemi. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

På grunn av kort holdbarhet i romtemperatur bør prøven ikke tas i slutten av uken, før jul, påske og andre langhelger.

S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir utført dersom PTH er bestilt og prøven tas på en av våre prøvetakingsenheter.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-PTH
NLK-kode: NPU03028
Analysenummer: 146
Forkortet analysenavn: P-PTH

Prøvemateriale og mengde

1 mL EDTA-plasma

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 2.

Relaterte sider