B-RDW-CV

Indikasjoner

Anemiutredning.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
12 - 15 %

Tolkning

Mål på erytrocyttenes størrelsesvariasjon (red cell distribution width). Verdier innenfor normalområdet indikerer at erytrocyttene har tilnærmet lik størrelse. Erytrocyttene kan enten være normale, små eller store av størrelse. Forhøyet RDW-CV angir at erytrocyttene varierer i størrelse. Etter påbegynt behandling av for eksempel jernmangelanemi eller blodoverføring, vil det forekomme en erytrocyttpopulasjon med mangeltilstand og en frisk erytrocyttpopulasjon i samme prøve. I silke tilfeller kan ikke alltid RDW-CV utgis. Se Anemi.

Merknad

RDW-CV øker ved henstand I EDTA-blod med gjennomsnitt 6% pr. døgn. Dette er et problem ved forsendelse av blodprøver hvor det er vanskelig å få kontroll over tidsfaktoren og hvor stor økningen er blitt.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Ery-RDV
NLK-kode: NPU18162
Analysenummer: A69
Forkortet analysenavn: RDWCV

Prøvetakingsrutiner

RDW-CV stiger ca 6% pr døgn. Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider