B-Retikulocytter

Akkreditering

Indikasjoner

Anemiutredning. Vurdering av erytropoiesen. 

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,02 - 0,08 X 10^12/L

Tolkning

Høye verdier ved akselerert erytropoiese som ved hemolytisk anemi, regenerasjon ved start av vitamin B12-behandling for pernisiøs anemi, ved start av jernbehandling for jernmangelanemi eller regenerasjon etter blodtap. Lave verdier ses ved benmargshemning som medikamentutløst benmargssuppresjon eller primære benmargslidelser. Anemi med lavt nivå av retikulocytter kan også ses ved f.eks. mangel på jern, folat eller vitamin B12. Se Anemi.

Merknad

B-Ret He vil automatisk rekvireres ved bestilling av B-Reticulocytter.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Retikulocytter
NLK-kode: NPU54859
Analysenummer: 010
Forkortet analysenavn: B-RETIKU

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider