B-Retikulocytter

Akkreditering

Indikasjoner

Anemiutredning. Vurdering av erytropoiesen. 

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,02 - 0,08 X 10^12/L

Tolkning

Høye verdier ved akselerert erytropoiese som ved hemolytisk anemi, som en normal respons på behandling av jernmangelanemi eller andre mangelanemier, og ved økt erytropoiese etter blodtap.

Anemi med lave/normale verdier av retikulocytter ses ved nedsatt effektiv erytropoiese. Dette kan f.eks. skyldes medikamentutløst beinmargssuppresjon, skade/sykdom i beinmargen eller mangelanemier. Se Anemi

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Retikulocytter
NLK-kode: NPU54859
Analysenummer: 010
Forkortet analysenavn: B-RETIKU

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider