B-Retikulocytter

Akkreditering

Indikasjoner

Anemiutredning. Vurdering av erytropoiesen.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,02 - 0,08 X 10^12/L

Tolkning

Høye verdier ved aksellerert erytropoiese som ved hemolytisk anemi, regenerasjon ved start av vitamin B12 behandling for pernisiøs anemi og ved start av jernbehandling for jernmangelanemi. Regenerasjon etter blodtap. Lave verdier har lav presisjon og liten klinisk interesse. Sees ved benmargshemning. Se Anemi.

Merknad

B-Ret He vil automatisk rekvireres ved bestilling av B-Reticulocytter.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Retikulocytter
NLK-kode: NPU54859
Analysenummer: 010
Forkortet analysenavn: B-RETIKU

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider