B-Ret He

Akkreditering Alternativt navn: Retikulocytthemoglobin, Hemoglobininnhold i retikulocytter, B-RetHb

Indikasjoner

Diagnostikk av jernmangel. Oppfølging og behandling av jernmangel.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 12 - 17 år 29,9 - 38,4 pg
Mann 12 - 17 år 30,3 - 40,4 pg
≥ 18 år 30,0 - 37,0 pg

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Retikulocytthemoglobin er et uttrykk for gjennomsnittlig hemoglobininnhold i retikulocytter, og kan derfor gi informasjon om tilgangen til jern i benmargen de siste 3-4 dagene. Lave verdier av retikulocytthemoglobin kan ses ved absolutt eller funksjonell jernmangel.

I tillegg til å være lav ved jernmangel er retikulocytthemoglobin lav ved talassemier uavhengig av jernstatus. Den diagnostiske nytten av retikulocytthemoglobin er også redusert hos pasienter med svært høy MCV (f.eks. vitamin B12-mangel).

Retikulocytthemoglobin kan være nyttig ved følgende tilstander:

  • Diagnostikk av absolutt eller funksjonell jernmangel, spesielt når s-ferritin og andre jernparametre gir utilstrekkelig informasjon om jernstatus (f.eks. når ferritin er økt på grunn av akuttfase. Retikulocytthemoglobin påvirkes ikke av akuttfase).
  • Ved bruk av erytropoietin for å vurdere om erytropoiesen er hemmet pga. absolutt eller funksjonell jernmangel.
  • Monitorere behandlingseffekt ved jernsubstitusjon. Retikulocytthemoglobin stiger allerede etter 3-4 dager etter effektiv behandling med jerntilskudd.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-RetHb
NLK-kode: NPU26879
Analysenummer: A70
Forkortet analysenavn: RET HE

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider