B-Retikulocytthemoglobin

Alternativt navn: Ret He, Hemoglobininnhold i retikulocytter

Indikasjoner

Utredning av anemier, oppfølging av behandling av jernmangel.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 12 - 17 år 29,9 - 38,4 pg
Mann 12 - 17 år 30,3 - 40,4 pg
≥ 18 år 30,0 - 37,0 pg

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Ret-He angir hemoglobininnholdet i retikulocytter, tilsvarende MCH som angir hemoglobininnholdet i alle erytrocytter.

Lav ved jernmangel og ved thalassemier.

Stiger ved jernmangel allerede etter ca. 4 dager etter oppstart av effektiv behandling med jerntilskudd.

Høy ved folat- eller Vitamin B12-mangel.

Merknad

B-Ret He tilleggsrekvireres automatisk ved bestilling av B-Retikulocytter.

Norsk bruksnavn: B-RetHb
NLK-kode: NPU26879
Analysenummer: A70
Forkortet analysenavn: RET HE

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider