S-Reumatoid faktor

Akkreditering Alternativt navn: Reumafaktor, RF-latex test, RF, RF IgM-type

Indikasjoner

Utredning av reumatoid artritt, Sjögrens syndrom eller juvenil reumatoid artritt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 kU/L

Tolkning

Diagnosen reumatoid artritt settes på bakgrunn av kliniske og radiologiske funn sammen med anti-CCP. Reumatoid artritt kan deles inn i seropositiv og seronegativ etter forekomst av reumatoid faktor (RF), og gruppene har forskjellige symptomer, prognose og behandling. RF forekommer også ved Sjögren, juvenil reumatoid artritt og ved hepatitt C. Ca 5% av klinisk friske personer har påvisbar RF uten klinisk betydning Verdier mellom 20 og 40 kU/L må karakteriseres som tvilsomt positive. Se også Reumatologiske sykdommer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Revmatoid faktor
NLK-kode: NPU18350
Analysenummer: 087
Forkortet analysenavn: S-LATEX

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.