S-Reumatoid faktor

Akkreditering Alternativt navn: Reumafaktor, RF-latex test, RF, RF IgM-type

Indikasjoner

Reumatoid artritt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 kU/L

Tolkning

Reumatoid faktor har høy sensitivitet og relativt lav spesifisitet for reumatoid artritt. Verdier over referansegrensen sees ofte også ved andre sykdommer som Sjögrens syndrom, sklerodermi og dermatomyositt og av og til hos klinisk friske personer. Verdier mellom 20 og 40 kU/L må karakteriseres som tvilsomt positive. Se Reumatologiske sykdommer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Revmatoid faktor
NLK-kode: NPU18350
Analysenummer: 087
Forkortet analysenavn: S-LATEX

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.