S-Ritalinsyre

Preparat: Ritalin, Concerta, Equasym, Mediknet, Delmosart, Metylfenidat

Indikasjoner

Kontroll av inntak, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
1000 - 4000 nmol/L

Tolkning

Metylfenidat er svært ustabil i serum. Derfor bestemmes kun den inaktive metabolitten ritalinsyre.

Merknad

Metabolitt av metylfenidat.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Ritalinsyre
NLK-kode: NPU53237
Analysenummer: 399
Forkortet analysenavn: RITALISY

Pasientforberedelser

Prøven tas 4-8 timer etter siste dose, uavhengig av hvilken metylfenidatformulering som brukes (Ritalin tabletter, Ritalin/Equasym depotkapsler og Concerta).

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.