S-SARS-CoV-2 IgG

Alternativt navn: Covid-19 IgG-antistoffer

Indikasjoner

SARS-CoV-2 gir feber, tretthet, hoste, nesetetthet, rennende nese, vondt i halsen og evt. diaré. Asymptomatisk infeksjon forekommer. Analysen er uegnet til påvisning av covid-19 i akutt fase av sykdommen. Da anbefales påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel.

Analysen kan brukes som tilleggsanalyse der PCR er negativ eller usikker, og til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt tilbudt PCR-analyse.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Antistoffer kan påvises fra slutten av 2. sykdomsuke, men kan komme sent i forløpet (etter flere uker). Påvisning av SARS-CoV-2 IgG er forenlig med nylig/tidligere gjennomgått infeksjon med viruset. Det er angitt at testen har en høy spesifisitet og sensitivitet. Økende kunnskap om immunitet mot covid-19 gjør retningslinjene for hvorledes de som har gjennomgått covid-19 skal forholde seg til smittevernreglene til et levende dokument. Det henvises til FHIs hjemmesider.

Norsk bruksnavn: P-SARS-CoV-2 IgG
NLK-kode: NPU59147
Analysenummer: S05
Forkortet analysenavn: SACOVIGG

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.