S-SARS-CoV-2 Antistoff

Alternativt navn: SARS-CoV-2 spike IgM, SARS-CoV-2 spike IgG, SARS-CoV-2 IgM, SARS-CoV-2 IgG, covid-19 spike IgM, covid-19 spike IgG, covid-19 IgM, covid-19 IgG

Indikasjoner

SARS-CoV-2 gir feber, tretthet, hoste, nesetetthet, rennende nese, vondt i halsen og evt. redusert smaks- og luktesans og diaré. Asymptomatisk infeksjon forekommer. Analysen er uegnet til påvisning av covid-19 i tidlig fase av sykdommen. Da anbefales påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel, evt. spytt. Ved vurdering av smittsomhet er det også PCR-analysen som skal brukes.

Analysen kan brukes som tilleggsanalyse der PCR er negativ eller usikker, og til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt tilbudt PCR-analyse.

Referanseområde 

Negativ

Tolkning

SARS-CoV-2 IgM kan påvises fra andre sykdomsuke og IgG fra 2.-3. sykdomsuke. IgG kan komme sent i forløpet (etter flere uker). Hos pasienter med mildere sykdom er det ikke alltid mulig å påvise antistoffrespons, men studie har vist at mange av disse pasientene utvikler T-celleimmunitet mot det nye coronaviruset. Påvisning av T-celleimmunitet gjøres bare i forskningssammenheng og er ikke tilgjengelig for pasienter.

SARS-CoV IgM SARS-CoV IgG Tolkning
     -      - Et negativt analysesvar utelukker ikke covid-19. Det kan gå flere uker før IgG kan påvises. Og det er ikke alle som utvikler påvisbart IgG. Det gjelder særlig de med milde symptomer.
     +      - Aktuell covid-19 eller uspesifikk reaktiv SARS-CoV IgM. Kontrollprøve anbefales om 2-3 uker dersom aktuell covid-19 mistenkes.
     +      + Aktuell/nylig covid-19 eller vaksinerespons. Serologi kan ikke brukes til å vurdere smittefare. 
     -      + Tidligere gjennomgått covid-19 eller vaksinasjon.

SARS-CoV-2 IgG har god spesifisitet (nær 100 %). Sensitiviteten er ca. 91 %. Isolert positiv SARS-CoV-2 IgM kan være uspesifikk.

For informasjon om hvorledes de som  er immune mot covid-19 skal forholde seg til smittevernreglene henvises det til FHIs  hjemmeside.

IgG- og IgM-analysen påviser antistoff mot spikeproteinet hos SARS-CoV-2. Begge analysene vil kunne bli positive ved bruk av vaksiner med spikeprotein som aktiv substans.

Norsk bruksnavn: P-SARS-CoV-2 IgM, P-SARS-CoV-2 spike IgG
NLK-kode: NPU59146, NPU59147
Analysenummer: S08, S09
Forkortet analysenavn: SACOVIGM, SACOVIGG

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.