S-SARS-CoV-2 Antistoff

Alternativt navn: Sars-CoV-2 IgM, Sars-CoV-2 IgG, covid-19 IgM, covid-19 IgG

Indikasjoner

SARS-CoV-2 gir feber, tretthet, hoste, nesetetthet, rennende nese, vondt i halsen og evt. redusert smaks- og luktesans og diaré. Asymptomatisk infeksjon forekommer. Analysen er uegnet til påvisning av covid-19 i tidlig fase av sykdommen. Da anbefales påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel.

Analysen kan brukes som tilleggsanalyse der PCR er negativ eller usikker, og til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt tilbudt PCR-analyse.

Referanseområde 

Negativ

Tolkning

SARS-CoV-2 IgM kan påvises fra andre sykdomsuke og IgG fra 2.-3. sykdomsuke. IgG kan komme sent i forløpet (etter flere uker). Hos pasienter med mildere sykdom er det ikke alltid mulig å påvise antistoffrespons, men studie har vist at mange av disse pasientene utvikler T-celleimmunitet mot det nye coronaviruset. Påvisning av T-celleimmunitet gjøres bare i forskningssammenheng og er ikke tilgjengelig for pasienter.

SARS-CoV IgM SARS-CoV IgG Tolkning
     -      - Et negativt analysesvar utelukker ikke covid-19. Det kan gå flere uker før antistoff kan påvises. Og det er ikke alle som utvikler påvisbart antistoff. Det gjelder særlig de med milde symptomer.
     +      - Aktuell covid-19 eller uspesifikk reaktiv Sars-CoV IgM. Kontrollprøve anbefales om 2-3 uker dersom aktuell covid-19 mistenkes.
     +      + Aktuell/nylig covid-19. Hjemmeisolerte regnes vanligvis som smittefri 3 døgn etter symptomfrihet (for unntak se retningslinjer på www.fhi.no
     -      + Tidligere gjennomgått covid-19.

SARS-CoV-2 IgG har god spesifisitet (nær 100 %). Sensitiviteten er ca 85%. Foreløpig erfaring med SARS-CoV-2 IgM er at den har god sensitivitet og spesifisitet. Ny kunnskap om immunitet mot covid-19 gjør retningslinjene for hvorledes de som har gjennomgått covid-19 skal forholde seg til smittevernreglene til et levende dokument. Det henvises til FHIs hjemmesider.

Norsk bruksnavn: P-SARS-CoV-2 IgM, P-SARS-CoV-2 IgG
NLK-kode: NPU59146, NPU59147
Analysenummer: S08, S05
Forkortet analysenavn: SACOVIGM, SACOVIGG

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.