SARS-CoV-2

Alternativt navn: SARS-CoV-2 (PCR), nytt coronavirus, covid-19, koronavirus, covid

Indikasjoner

SARS-CoV-2 kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra andre årsaker til luftveisinfeksjon. Det er derfor aktuelt å be om testing på luftveisvirus og luftveisbakterier i tillegg.

Symptomer er feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Diaré forekommer. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19. Behandlingen er symptomatisk. Antivirale midler har ingen effekt.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Erfaringen vi har i dag, forutsatt god prøvetaking, tilsier at PCR på materiale fra nasofarynx/dyp neseprøve eller hals er gode metoder i tidlig fase av covid-19, men at sensitiviteten synker etter en drøy uke, det vil si i den fasen flere pasienter opplever en forverring og må innlegges på sykehus. I denne fasen vil prøver fra nedre luftveier og/eller serologi være gode supplementer.

Positivt svar er forenlig med infeksjon med SARS-CoV-2.

Ved positivt testresultatet hos en asymptomatisk person som ikke er nærkontakt og ved lavt smittetrykk i samfunnet, bør man reteste. En ny test vil øke den positive prediktive verdi betydelig.

Ved negativt testresultatet og sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man reteste.

Norsk bruksnavn: Us-SARS-CoV-2 RNA
NLK-kode: NPU59097
Analysenummer: PM3
Forkortet analysenavn: SARSCOV2

Prøvemateriale og mengde

Nasofarynx- eller halspensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.