P-Selen

Akkreditering Alternativt navn: Se

Indikasjoner

Disse er noe usikre. Mistanke om selenmangel kan man få ved ernæringssvikt, muskel- og hjertesykdom med uklar etiologi, reumatoid artritt, anemi, kronisk alkoholisme.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 6 år 0,6 - 1,8 µmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Verdier > 5 µmol/L er ekstremt sjeldne. Verdier > 7,2 µmol/L kan være uttrykk for selenintoksikasjon ved industriell eksponering. Lave verdier sees ved selenmangel i kosten. Dette forekommer sjelden i norsk befolkning. Se Essensielle sporelementer.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke aktiviteten av det selenavhengige enzymet glutathionperoksidase.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Selen
NLK-kode: NPU16945
Analysenummer: 018
Forkortet analysenavn: S-SELEN

Prøvetakingsrutiner

Prøven må blandes godt umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifugeres innen 2 timer. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending. Send inn hele røret, ikke avpipettert plasma. Plasma til sink, kobber, selen og aluminium tas på samme rør.

Prøvemateriale og mengde

Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette, grønn propp med gul ring). Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7 eller sluttsiffer A eller B ved innsending av prøve.

Relaterte sider