U-Sink

Akkreditering Alternativt navn: Zn, sink i urin

Indikasjoner

Vurdering av sinkmangel når bestemmelse av sink i serum etterlater tvil.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
1,0 - 7,0 µmol/L

Tolkning

Verdier under referanseområdet betyr oftest sinkmangel i kroppen. Høye verdier kan sees ved hyperparathyreoidisme, leverkirrhose, virushepatitt og forbigående ved diuretikabehandling.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Norsk bruksnavn: U-Sink
NLK-kode: NPU03770
Analysenummer: 328
Forkortet analysenavn: U-ZN 1

Prøvetakingsrutiner

Benytt rør som er beregnet til urinprøvetaking mottatt fra Fürst -se brukerveiledning (evt. beholder kjøpt på apotek beregnet for urinprøver). Urin på andre beholdere vil ikke bli analysert.

Prøvemateriale og mengde

Minimum 5 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider