P-Sink

Akkreditering Alternativt navn: Zn

Indikasjoner

Sinkmangel ved dårlig ernæring, retardert vekst hos barn, dårlig sårtilheling, acrodermatitis enterohepatica atroficans (Danbolts sykdom).

Referanseområde

Referanseområde Enhet
9,0 - 17,0 µmol/L

Tolkning

Høye verdier kan sees ved porfyri. Lave verdier ved kroniske sykdommer pga nedsatt albumin, ved Danbolts sykdom, ulcus cruris, malnutrisjon, kronisk alkoholisme. Se Essensielle sporelementer.

Merknad

Ca. 2/3 av sink i plasma er løst bundet til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for tolkning av sinksvaret.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Sink
NLK-kode: NPU03768
Analysenummer: 028
Forkortet analysenavn: S-SINK

Prøvetakingsrutiner

Prøven må blandes godt umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifugeres innen 2 timer. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending. Send inn hele røret, ikke avpipettert plasma. Plasma til sink, kobber, selen og aluminium tas på samme rør.

Prøvemateriale og mengde

Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette, grønn propp med gul ring). Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7 eller sluttsiffer A eller B ved innsending av prøve.

Relaterte sider