B-SR

Alternativt navn: Senkningsreaksjon, ESR - erythrocyte sedimentation rate

Indikasjoner

Generell screening på organisk sykdom. Kontroll av forløp, eventuelt behandlingseffekt ved sykdom som har gitt forhøyet SR.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 49 år <20 mm
Mann 0 - 49 år <15 mm
Kvinne ≥ 50 år <25 mm
Mann ≥ 50 år <20 mm

Tolkning

SR > 30 mm betyr oftest organisk sykdom. SR > 70 mm betyr oftest alvorlig organisk sykdom. Normal SR utelukker ikke organisk sykdom, ikke engang alvorlig organisk sykdom. Ved særlig lave verdier (0 - 1 mm) bør polycytemi overveies. Se SR-økning uten kjent årsak.

Merknad

Dersom det ved våre prøvetakingsenheter er problemer med å få tilstrekkelig mengde blod for måling av SR, gjør vi i stedet rutinemessig CRP.

Norsk bruksnavn: B-SR
NLK-kode: NPU03404
Analysenummer: 003
Forkortet analysenavn: B-SR

Prøvetakingsrutiner

Blod tappet direkte på spesielle vakuumrør med citrat beregnet på SR i lukket system. SR må settes opp innen 5 timer etter prøvetaking. Prøven kan derfor ikke sendes eller innleveres. Oppsetting og avlesning i lukket system er for øvrig så enkelt at det ikke er noen grunn til å sende prøven.