Viruspanel (feces)

Akkreditering Alternativt navn: Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om infeksiøs tarmsykdom. Smitteoppsporing.

Tolkning

Prøven analyseres med multiplex-PCR, det vil si at det letes etter flere mikrober i samme analyseoppsett. Prøven undersøkes med hensyn på Adenovirus, Astrovirus, Norovirus og Rotavirus.

Analysenummer: N49
Forkortet analysenavn: VIRUSPAN

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve/fecesprøve benyttes.

Kort bruksanvisning FecalSwab:

Prøvetakningspenselen tas ut av pakning og føres 1-2 cm inni rektum. Korken på prøverøret tas av og penselen settes i prøverøret. Brekk av prøvetakningspenselen i knekkpunktet. Det kan også benyttes fæcesprøve fra potte/bekken. Ved normal/løs avføring føres penselen ned i feces og opp igjen. Ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde feces.

Skru på korken på røret. Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

For optimal diagnostikk må prøven være ankommet laboratoriet senest 48 timer etter prøvetakning. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres, men gamle prøver kan gi redusert sensitivitet og derved «falske» negative svar.

Prøvemateriale og mengde

Det må være godt synlig feces på prøvetakningspinnen. FecalSwab (Cary Blair transportmedium) -grønn propp.

Ved behov for å lete etter tarmpatogene virus og tarmpatogene bakterier kan begge analysene gjøres på samme prøvetakingsrør.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.