Viruspanel (feces)

Akkreditering Alternativt navn: Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om infeksiøs tarmsykdom. Smitteoppsporing.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Prøven analyseres med multiplex-PCR, det vil si at det letes etter flere mikrober i samme analyseoppsett. Prøven undersøkes med hensyn på Adenovirus, Astrovirus, Norovirus og Rotavirus.

Analysenummer: N49
Forkortet analysenavn: VIRUSPAN

Prøvetakingsrutiner

Defekasjon bør skje i rent, kokt bekken eller i potte skylt med kokende vann. En skje avføring plukkes opp og blandes godt med transportmediet. Fortrinnsvis velges slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen. Vær påpasselig med å skru korken skikkelig til! Transporttiden bør ikke overstige 2 døgn. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres.

Prøvemateriale og mengde

Feces i FecalSwab (Cary Blair transportmedium) -grønn propp
(ved behov for også å lete etter tarmpatogene bakterier kan både virusanalysene og bakterieanalysene gjøres på samme glass).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.