S-Transferrinreseptor

Alternativt navn: Løselig transferrinreseptor, transferrinreseptor fragment, sTfR

Indikasjoner

Jernmangel ved samtidig kronisk sykdom eller inflammasjon/akuttfasereaksjon.

Referanseområde

0,76 - 1,76 mg/L

Tolkning

Konsentrasjonen av løselige transferrinreseptorer (sTfR) i blodet er proporsjonal med cellenes jernbehov.

Høye verdier kan komme av jernmangel eller økt produksjon av røde blodceller.

Ved jernmangel stiger antall reseptorer på cellenes overflate og gir høy sTfR, også før anemi utvikles. Prosessen påvirkes ikke av samtidig inflammasjon eller akuttfasereaksjon. S-Transferrinreseptor er derfor særlig nyttig for å påvise funksjonell jernmangel hos pasienter med kjent kronisk sykdom og anemi, hvor S-Ferritin er en upålitelig parameter (se merknad). Økningen av sTfR sier noe om graden av jernmangel, og uttalt jernmangel kan gi nivåer opptil 5 ganger øvre referansegrense.

Ved økt produksjon av røde blodceller, for eksempel sekundært til hemolytisk anemi, kan betydelig forhøyet nivå av S-Transferrinreseptor ses. Lymfomer og akutte leukemier kan også gi noe økning.

Lave verdier kan ses ved nedsatt erytropoiese og ev. benmargssvikt, for eksempel ved aplastisk anemi.

Merknad

Ved å beregne sTfR-ferritin indeks (sTfR i mg/L  ÷  log [ferritin i µg/L] ) kan man med større sikkerhet skille mellom anemi som følge av kronisk sykdom og jernmangelanemi (ev. kombinert anemi).  Anemi ved kronisk sykdom alene gir oftest en ratio <1. Jernmangelanemi og anemi grunnet kombinert jernmangel og kronisk sykdom gir oftest ratio >2. 

Norsk bruksnavn: P-Transferrinreseptor
NLK-kode: NPU28336
Analysenummer: E05
Forkortet analysenavn: TFR

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider