Trichomonas vaginalis

Akkreditering Alternativt navn: Trichomonas

Indikasjoner

Trichomonas gir lettere uretritt og cervicitt. Trichomonas infeksjon kan øke risikoen for andre seksuelt overførbare sykdommer.

Tolkning

Positivt svar indikerer behandlingskrevende trichomonasinfeksjon.

Merknad

PCR benyttes som påvisningsmetode.

Analysenummer: N39
Forkortet analysenavn: TRICHVAG

Prøvetakingsrutiner

Pensel (Aptima – Multitest Swab Specimen Collection Kit) fra vagina, cervix eller uretra. Prøven oppbevares i romtemperatur/kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Prøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Påvisning av Trichomonas vaginalis i urin utgår fordi sensitiviteten er for lav. Penselprøve fra cervix eller urethra anbefales. 

Merking

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.