fS-Triglyserider

Akkreditering Alternativt navn: Triacylglyserol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Vurdere effekt av livsstilsendring. Residiverende pankreatitt. Alkoholmisbruk. Diabetes.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<2,60 mmol/L

Tolkning

Høye verdier kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til livsstil eller annen sykdom) som ved dårlig kontrollert diabetes, hypotyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort karbohydratinntak (inkludert alkohol), P-piller, graviditet, steroidhormoner og ulike medikamenter som diuretika og beta-blokkere kan gi økte verdier. Verdier over > 1,7 mmol/l i kombinasjon med lavt HDL-kolesterol (< 1,0 mmol/l for menn, < 1,2 mmol/l for kvinner) indikerer at personen har en lipidprofil som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Høye triglyseridkonsentrasjoner (> 10 mmol/L) gir økt risiko for akutt pankreatitt.

Ved kolesterolverdier > 8-10 mmol/l, samt triglyserider > 8-10 mmol/l bør man mistenke type III hyperlipoproteinemi, som riktig nok er sjelden. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Triglyserid, fastende
NLK-kode: NPU03620
Analysenummer: 054
Forkortet analysenavn: FS-TRIGL

Pasientforberedelser

Pasient skal ha fastet i 12 timer, og ikke drukket alkohol de siste 24 timene.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.