fS-Triglyserider

Akkreditering Alternativt navn: Triacylglyserol

Indikasjoner

Utredning av hyperlipoproteinemi. Residiverende pankreatitt. Alkoholmisbruk.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<2,60 mmol/L

Tolkning

Høye verdier kan være arvelig betingede (familiær hypertriglyseridemi). Sekundære hypertriglyseridemier sees ved dårlig kontrollert diabetes, hypothyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort karbohydratinntak, P-piller, graviditet, steroidhormoner, diuretika og beta-blokkere kan gi økte verdier. Økte triglyserider er alene neppe noen viktig risikofaktor for hjerte-/kar-sykdommer. Triglyserider < 1,7 mmol/L er anbefalt (IS-1550, 2009). Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Triglyserid, fastende
NLK-kode: NPU03620
Analysenummer: 054
Forkortet analysenavn: FS-TRIGL

Pasientforberedelser

Pasient skal ha fastet i 12 timer, og ikke drukket alkohol de siste 24 timene.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.