S-Triglyserider, ikke fastende

Akkreditering Alternativt navn: Triacylglyserol, ikke-fastende triglyserider, triglyserider

Indikasjoner

Økning av triglyserider er en etablert risikofaktor for kardiovaskulær sykdom.

Det har vært vanlig at triglyserider skal bestemmes etter 12 timers faste. Det er imidlertid mye som tyder på at ikke-fastende triglyserider er en mer egnet parameter for risiko for hjerte-/karsykdom, og internasjonale organisasjoner så som European Atherosclerosis Society og  American Heart Association anbefaler at ikke-fastende triglyserider innføres i stedet.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
Alltid *-merket mmol/L
Ikke-fastende triglyserider har ikke referansegrense, og alle svar vil derfor stjernemerkes.

Tolkning

I enkelte tilfelle er triglyseridene betydelig forhøyet. Dette gjelder særlig ved karbohydratindusert hyperlipidemi (tidlige kalt Fredrickson type IV), dårlig kontrollert diabetes, hypothyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort inntak av lett resorberbare karbohydrater, ikke minst av etanol, kan også føre til høye triglyserider.

Triglyseridene forekommer for det meste i very-low-density lipoproteiner (VLDL). Disse inneholder også kolesterol, og triglyseridøkningen ledsages derfor ofte av kolsterolstigning. I slike tilfelle vil det være fornuftig å gjenta lipidstatus, men nå fastende. En praktisk grense for en slik oppfølging kan være ikke-fastende triglyserider >4 – 5 mmol/L.

Norsk bruksnavn: P-Triglyserid
NLK-kode: NPU04094
Analysenummer: A96
Forkortet analysenavn: TRIIKFAS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.