S-Triglyserider, ikke fastende

Akkreditering Alternativt navn: Triacylglyserol, ikke-fastende triglyserider, triglyserider

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Vurdere effekt av livsstilsendring. Residiverende pankreatitt. Alkoholmisbruk.

Triglyserider kan tas både ikke-fastende eller fastende. Ved høye ikke-fastende triglyserider anbefales at fastende prøve tas i tillegg.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
Alltid *-merket mmol/L
Ikke-fastende triglyserider har ikke referansegrense, og alle svar vil derfor stjernemerkes.

Tolkning

Høye verdier kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til livsstil eller annen sykdom) som ved dårlig kontrollert diabetes, hypotyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort karbohydratinntak (inkludert alkohol), P-piller, graviditet, steroidhormoner og ulike medikamenter som diuretika og beta-blokkere kan gi økte verdier. Verdier over > 1,7 mmol/l i kombinasjon med lavt HDL-kolesterol (< 1,0 mmol/l for menn, < 1,2 mmol/l for kvinner) indikerer at personen har en lipidprofil som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Høye triglyseridkonsentrasjoner (> 10 mmol/L) gir økt risiko for akutt pankreatitt.

Ved kolesterolverdier > 8-10 mmol/l, samt triglyserider > 8-10 mmol/l bør man mistenke type III hyperlipoproteinemi, som riktig nok er sjelden. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Norsk bruksnavn: P-Triglyserid
NLK-kode: NPU04094
Analysenummer: A96
Forkortet analysenavn: TRIIKFAS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.