B-Trombocytter

Akkreditering Alternativt navn: Blodplater, TPK trombocytt partikkel konsentrasjon

Indikasjoner

Blødningstendens. Cytostatikabehandling. Benmargshemning pga maligne svulster, medikamenter eller eksposisjon for toksiske kjemikalier.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne ≥ 1 år 165 - 387 X 10^09/L
Mann ≥ 1 år 145 - 348 X 10^09/L
Fullstendig referansetabell

Varsling: Verdier under 20 x 10^9/L vil bli varslet til pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved kroniske inflammatoriske prosesser, myeloproliferative syndromer, funksjonelle trombocyttdefekter, splenektomi.

Lave verdier ved minsket produksjon: aplastisk anemi, leukemi, benmargshemmende stoffer, mangel på vitamin B12 og folat og ved økt forbruk: autoantistoffer, infeksjon, hemolytiske tilstander, SLE, splenomegali, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIK). Trombocyttaggregater i EDTA-røret kan gi falskt lavt trombocyttall.

Dersom trombocytter < 100 påvises som tilfeldig funn, lages det et blodutstryk for å kontrollere om funnet skyldes aggregering av trombocytter i prøven. Dette kan gi falskt lavt antall i tellingen. Analysen vil bli etterrekvirert slik at rekvirent får rapportert svaret når det lave antallet er bekreftet i blodutstryket.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Trombocytter
NLK-kode: NPU03568
Analysenummer: 011
Forkortet analysenavn: B-TROMBO

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.