S-TSH

Akkreditering Alternativt navn: Thyreoideastimulerende hormon, thyrotropin

Indikasjoner

Utredning og kontroll av thyreoideafunksjon. Kontroll etter gjennomgått thyreoiditt og behandlet hyperthyreose.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
11 - 18 år 0,50 - 4,6 mU/L
≥ 19 år 0,20 - 4,0 mU/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved primær hypothyreose. Lave verdier ved hyperthyreose og ved hypofysesvikt. Ved substitusjonsbehandling med thyroxin bør TSH ligge omkring 1,0 eller lavere. Se Thyreoideafunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-TSH
NLK-kode: NPU27547
Analysenummer: 118
Forkortet analysenavn: S-TSH

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.