S-TSH

Akkreditering Alternativt navn: Tyreoideastimulerende hormon, tyrotropin

Indikasjoner

Utredning og kontroll av tyreoideafunksjon. Kontroll etter gjennomgått tyreoiditt og behandlet hypertyreose.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
11 - 18 år 0,50 - 4,6 mU/L
≥ 19 år 0,20 - 4,0 mU/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved primær hypotyreose. Lave verdier ved hypertyreose og ved hypofysesvikt. Ved substitusjonsbehandling med tyroksin bør TSH ligge innenfor referanseområdet. TSH-stiger med alderen, slik at TSH omkring øvre referansegrense vil være et adekvat behandlingsmål hos eldre. Se Tyreoideafunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-TSH
NLK-kode: NPU27547
Analysenummer: 118
Forkortet analysenavn: S-TSH

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.