S-TSI

Akkreditering Alternativt navn: Tyreoidea stimulerende immunglobulin

Indikasjoner

Diagnostikk av Graves hypertyreose. Vurdere risiko for residiv ved seponering av tyreostatika.  Vurdere sannsynlighet for hypertyreose hos nyfødte.

Referanseområde

TSI-verdi Enhet Tolkning
<0,10 IU/L Normal verdi
0,10-0,55 IU/L «Gråsoneverdi». Kan være normalt for pasienter med behandlet Graves sykdom, annen tyreoidea-sykdom eller annen autoimmun sykdom
>0,55 IU/L Unormal verdi

Tolkning

TSI-analysen påviser autoantistoff som stimulerer TSH reseptorer i glandula tyreoidea til økt utskillelse av tyreoideahormon, og kan føre til hypertyreose. Analysen er spesifikk for stimulerende autoantistoff. Blokkerende autoantistoff, som kan gi hypotyreose, påvises ikke. TSI er følgelig en mer spesifikk markør for Graves hypertyreose enn TRAS.

Norsk bruksnavn: P-TSI (IS 08/204)
NLK-kode: NPU56169
Analysenummer: A97
Forkortet analysenavn: S-TSI

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider