U-Ritalinsyre

Akkreditering Preparat: Metylfenidat, Concerta, Equasym, Ritalin, Delmosart, Mediknet

Indikasjoner

Påviser av bruk av metylfenidat.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen er utført med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Virkestoffet metylfenidat omdannes meget fort til det ikke-aktive omdanningsstoffet ritalinsyre. Påvisning av ritalinsyre i urin er forenlig med at metylfenidat har vært inntatt i løpet av de siste få dagene. Vi har ikke screeninganalyse for dette stoffet. Analyse av serum anbefales dersom man ønsker å vurdere doseringen.

Norsk bruksnavn: U-Ritalinsyre
NLK-kode: NPU29098
Analysenummer: R02
Forkortet analysenavn: U-RITALI

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.