Ureaplasma urealyticum

Indikasjoner

Ureaplasma urealyticum tilhører den normale genitale floraen hos både menn og kvinner. Den finnes hos ca. 70 % av seksuelt aktive. Bakterien har blitt assosiert med flere sykdommer hos menneske, bl.a. infeksjon i urinrør (uretritt) og livmorhals (cervicitt). Siden Ureaplasma urealyticum har liten sykdomsfremkallende evne er bakteriens rolle ved disse tilstandene usikker. Analysen utføres derfor bare etter spesiell avtale.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positivt svar betyr ikke nødvendigvis behandlingskrevende Ureaplasma urealyticum-infeksjon.
Svaret må sammenholdes med klinisk bilde.

Analysenummer: 692
Forkortet analysenavn: UREAPLAS

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn uten symptomer. Hos kvinner er penselprøve fra cervix noe mer sensitiv enn urinprøve. Urinprøve bør tas minimum 2 timer etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Prøven må oppbevares i kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Urinprøven er holdbar 6 dager i kjøleskap

Prøvemateriale og mengde

8 - 10 mL urin (uten tilsetninger).
Pensel (Copan eSwab i Amies transportmedium) fra vagina, cervix eller urethra.

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med 
sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.