Ureaplasma urealyticum

Indikasjoner

Ureaplasma urealyticum tilhører den normale genitale floraen hos både menn og kvinner. Den finnes hos ca. 70 % av seksuelt aktive. U. urealyticum har liten sykdomsfremkallende evne og dens rolle ved sykdom er usikker. Bakterien har blitt assosiert med infeksjon i urinrør (uretritt) og livmorhals (cervicitt). Testing på U. urealyticum er kun aktuelt i tilfelle hvor pasienten har symptomer på uretritt eller cervicitt og hvor andre agens som klamydia, gonokokker og Mycoplasma genitalium ikke er påvist.

Tolkning

Positivt svar betyr ikke nødvendigvis behandlingskrevende Ureaplasma urealyticum-infeksjon.
Svaret må sammenholdes med klinisk bilde.

Merknad

Analysen utføres kun etter spesiell avtale.

Analysenummer: 692
Forkortet analysenavn: UREAPLAS

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve (Aptima – Urine Specimen Collection Kit) tas minimum 1 time etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Overfør 2 mL urin til prøvetakingsrøret ved hjelp av medfølgende engangspipette. Prøven oppbevares i romtemperatur/kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Prøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Hos kvinner er penselprøve fra cervix noe mer sensitiv enn urinprøve.

Prøvemateriale og mengde

Urin: 2 mL av første porsjon urin (Aptima – Urine Specimen Collection Kit).
Pensel: fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus) (Aptima – Multitest Swab Specimen Collection Kit).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.