Ureaplasma urealyticum

Indikasjoner

Ureaplasma urealyticum tilhører den normale genitale floraen hos både menn og kvinner. Den finnes hos ca. 70 % av seksuelt aktive. U. urealyticum har liten sykdomsfremkallende evne og dens rolle ved sykdom er usikker. Bakterien har blitt assosiert med infeksjon i urinrør (uretritt) og livmorhals (cervicitt). Testing på U. urealyticum er kun aktuelt i tilfelle hvor pasienten har symptomer på uretritt eller cervicitt og hvor andre agens som klamydia, gonokokker og Mycoplasma genitalium ikke er påvist..

Analysen utføres kun etter spesiell avtale.

Tolkning

Positivt svar betyr ikke nødvendigvis behandlingskrevende Ureaplasma urealyticum-infeksjon.
Svaret må sammenholdes med klinisk bilde.

Analysenummer: 692
Forkortet analysenavn: UREAPLAS

Prøvetakingsrutiner

Hos menn brukes urinprøve som bør tas minimum 2 timer etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Prøven må oppbevares i kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Urinprøven er holdbar 6 dager i kjøleskap.

Hos kvinner er penselprøve fra cervix noe mer sensitiv enn urinprøve.

Prøvemateriale og mengde

8 - 10 mL urin (uten tilsetninger).
Pensel (Copan eSwab i Amies transportmedium) fra vagina, cervix eller urethra.

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.