U-Urinstiks

Alternativt navn: Ustiks, u-stix, ustix, urinstix

Indikasjoner

Utredning av tilstander som påvirker nyrefunksjon og urinveier.

Referanseområde

Analyse

Arbitrære enheter

SI-enheter

U-Leukocytter (476)

Neg

< 8/µL

1+

8-43/µL

2+

43-98/µL

3+

98-313/µL

4+

> 313/µL

U-Nitritt (477)

Neg

< ca. 13 µmol/L

Pos

> ca. 13-22 µmol/L

U-Protein (478)

Neg

< 0,08 g/L

Spor

0,08-0,23 g/L

1+

0,23-0,74 g/L

2+

0,74-2,0 g/L

3+

> 2,0 g/L

U-Glukose (479)

Neg

< 2,8 mmol/L

1+

2,8-9,8 mmol/L

2+

9,8-21 mmol/L

3+

21-42 mmol/L

4+

> 42 mmol/L

U-Ketoner (480)

Neg

< 0,25 mmol/L

1+

0,25-1,0 mmol/L

2+

1,0-2,75 mmol/L

3+

2,75-6 mmol/L

4+

6-12 mmol/L

5+

> 12 mmol/L

U-Blod (481)

Neg

< 5/µL

Spor

5-18/µL

1+

18-53/µL

2+

53-140/µL

3+

> 140/µL

Tolkning

Leukocytter: Ved urinveisinfeksjon kan man forvente positiv test hos rundt 80 % av pasientene. Dersom både leukocytter og nitritt er negativ, er negativ prediktiv verdi 93 %. Leukocytt-feltet kan også bli positivt ved tilblanding av vaginalsekret i urinen. Tilstedeværelse av cefalosporiner eller tetracycliner kan gi falskt negativt resultat.

Nitritt: Positiv test tyder på tilstedeværelse av gram-negative bakterier. Negativ test utelukker ikke bakteruri. Falskt negativt resultat kan ses dersom urinen har vært i blæren i kort tid (<ca. 4 timer). Testen er avhengig av tilstedeværelse av nitrat i kosten (finnes i grønnsaker) som bakteriene kan redusere til nitritt. Sensitiviteten er på rundt 50%, spesifisiteten på over 90%. Se også under leukocytter.

Protein: Positiv test ved en rekke tilstander, som for eksempel feber, nyresykdom og urinveisinfeksjon. Metoden er mer sensitiv for albumin enn for andre proteiner, slik at proteinuri ikke kan utelukkes ved negativ test. Ved nedsatt nyrefunksjon gir albumin/kreatinin-ratio (U-AKR) et bedre bilde av proteinurien enn urinstiks alene.

Glukose: Hos personer med normal nyrefunksjon vil en stigning i plasma-glukose over ca. 10mmol/L medføre patologisk glukosuri. Ved nedsatt GFR kan glukosuri mangle selv om plasma-glukose overstiger 10 mmol/L.

Ketoner: Positiv ved økt utskillelse av ketoner i urinen. Dette skjer blant annet ved diabetisk ketoacidose, langvarig faste og alkoholforgiftning.

Blod: Reagerer på hemoglobin og myoglobin. Hematuri kan ha flere årsaker, blant annet intravasal hemolyse og nyreskade. Vær obs på falske positive som følge av tilblanding av menstruasjonsblod. Ulike typer urinstiks har ulikt omslagsområde for hvilken mengde hemoglobin/myoglobin som gir utslag på 1+, 2+ osv. Dette er viktig å være klar over ved vurdering av mikroskopisk hematuri og eventuell henvisning. Myoglobin kan finnes i urinen ved skade på skjelettmuskelceller.

Norsk bruksnavn: U-Strimmeltest
NLK-kode: NPU14924
Analysenummer: 070
Forkortet analysenavn: U-KJEM

Prøvetakingsrutiner

Urin har kort holdbarhet, og urinstiks som skal analyseres hos Fürst skal derfor kun gjøres på våre prøvetakningsstasjoner, ikke sendes inn.

Beholder som brukes til å oppbevare urin skal være ren og tørr, og være helt fri for rester fra vaskemidler eller andre kontaminanter.

Bør tas som morgenurin, da det er økning i proteininnholdet i urinen utover dagen. Urinens midtstråle skal benyttes, for å unngå kontaminasjon med bakterier og celler ytterst i uretra. Urinen skal ha romtemperatur ved analyse, altså må helt ferske urinprøver stå noen minutter før analysen utføres.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.