S-Urinstoff

Akkreditering Alternativt navn: Karbamid, urea, BUN - blood urea nitrogen

Indikasjoner

Vurdering av protein- og aminosyreomsetning. Væskebalanse. Nyrefunksjon. Vurdering av toksemigraden ved uremi.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 10 - 49 år 2,6 - 6,4 mmol/L
Mann 10 - 49 år 3,2 - 8,1 mmol/L
Kvinne ≥ 50 år 3,1 - 7,9 mmol/L
Mann ≥ 50 år 3,5 - 8,1 mmol/L

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier over 40 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon og ved økt proteinkatabolisme pga nedbryting av vevsproteiner, postoperativt, hematomer, febertilstander, sengeleie, traumaer og væsketap. Lave verdier ved leverinsuffisiens og ved økt vevsanabolisme. Lave verdier under graviditet. Se Nyrefunksjonen.

Merknad

Ved S-Urinstoff >40 mmol/L vil S-Kalium og S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Karbamid
NLK-kode: NPU01459
Analysenummer: 058
Forkortet analysenavn: S-UREA

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider