S-Urinsyre

Akkreditering Alternativt navn: Urat

Indikasjoner

Kontroll av pasienter som behandles med tiazider og cytostatika, særlig ved leukemi. Arthritis urica. Juvenil hyperurikemi (Lesh-Nyhans syndrom). Xantinuri.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 12 - 49 år 155 - 350 µmol/L
Mann ≥ 12 år 230 - 480 µmol/L
Kvinne ≥ 50 år 155 - 400 µmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved de fleste tilfelle av arthritis urica, juvenil hyperurikemi, leukemi, polycytemi, pernisiøs anemi, pneunomi, nyreinsuffisiens, inanisjon, behandling med tiaziddiuretika. Lave verdier ved xantinuri, leverinsuffisiens, behandling med allopurinol, probenicid, kortison og store doser med salisylater.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Urat
NLK-kode: NPU09356
Analysenummer: 059
Forkortet analysenavn: S-URSYRE

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.