Varicella-zoster virus (PCR)

Akkreditering Alternativt navn: Vannkopper, helvetesild, herpes zoster

Indikasjoner

Utslett ved mistanke om vannkopper eller herpes zoster. Serologi er ikke egnet til diagnostikk av herpes zoster, PCR er anbefalt metode.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med varicella-zoster virus.

Norsk bruksnavn: Us-Varicella-zoster virus DNA
NLK-kode: NPU16250
Analysenummer: P40
Forkortet analysenavn: VZV-PCR

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium. Alternativt kan UTM transportmedium benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.