S-Venlafaksin total

Preparat: Efexor

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

400 - 2000 nmol/L (sum venlafaxin + O-demetylvenlafaxin)

Tolkning

To metabolitter (O-demetylvenlafaksin (farmakologisk aktiv) og N-demetylvenlafaksin) bestemmes også.
Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Visse avvik i forholdet mellom modersubstans og de to metabolittene kan også innebære økt risiko for bivirkninger. Se www.psykofarmakologi.no for ytterligere informasjon. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: venlafaksin: ca 5 timer, O-demetylvenlafaksin: ca 11 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolittene O-demetylvenlafaksin og N-demetylvenlafaksin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Venlafaksin
NLK-kode: NPU09090
Analysenummer: 384
Forkortet analysenavn: VENLAFAX

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.