S-Vitamin A

Akkreditering Alternativt navn: Retinol

Indikasjoner

1) Vurdering av ernæringsstatus, spesielt ved sykdommer som påvirker absorpsjon og omsetning av de fettløselige vitaminene og

2) kontroll ved behandling med store doser vitamin A.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne >0,7 µmol/L
Mann >0,7 µmol/L

Tolkning

Normalt er det samsvar mellom nivåene av vitamin A og RBP. Lave verdier sees ved faste/sult, langvarig fettmalabsorpsjon, leversykdom og inflammatoriske prosesser. Ved uttalt proteinmangel vil vitamin A kunne være redusert pga nedsatt RBP. Høye verdier av vitamin A kan sees ved tilførsel av store doser vitaminer, f eks ved behandling av barneleukemier.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Vit A (Retinoler)
NLK-kode: NPU03357
Analysenummer: 491
Forkortet analysenavn: S-VIT A

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Dette volumet er nok til å måle alle de fettløselige vitaminene.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.