S-Vitamin B12

Akkreditering Alternativt navn: Kobalamin

Indikasjoner

Anemiutredning, særlig hos eldre. Mistanke om B12-mangel uten anemi: glossitt, myelo- og polynevropatier, mal-absorbsjon.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 14 år 170 - 650 pmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved vitamin B12-behandling. Etter injeksjon av depotpreparat kan man finne svært høye verdier i lengre tid. Høye verdier også ved myeloproliferative tilstander, særlig kronisk myelogen leukemi, leverskader, nyresvikt. Lave verdier ved intrinsic factor mangel (pernisiøs anemi), hos vegetarianere, ventrikkelreseksjon, cancer ventriculi, terminal ileitt, malabsorpsjon, mangel på transkobalamin. Se Anemi.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-Vit B12, total (Kobalamin)
NLK-kode: NPU01700
Analysenummer: 060
Forkortet analysenavn: S-VITB12

Prøvemateriale og mengde

1,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.