S-Vitamin D

Akkreditering Alternativt navn: Vit D3, kalsidiol, 25-OH-vit D

Indikasjoner

Utredning av Vitamin D-status. Dersom pasienten benytter tilskudd av Afi-D2 Forte som inneholder ergokalciferol (Vitamin D2) vil dette også bli medbestemt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
50 - 150 nmol/L

Tolkning

Vitamin D (Vit D) analyse måler både 25-OH-vit D3 (D3) og 25-OH-vit D2 (D2) spesifikt. Når kun D3 måles, vil svaret på Vit D og D3 være det samme. Når D2 foreligger i signifikante mengder (> 15 nmol/L), vil svar på både D3 og D2 bli utgitt, samt summen av de to.

Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring eller malabsorpsjon som eventuelt kan føre til rakitt eller osteomalasi. Lavt nivå kan også skyldes nedsatt dannelse av vitamin D i huden, hyppigst på grunn av begrenset soleksponering, og det er vanlig at verdiene kan gå under referansegrensen i vinterhalvåret.

Verdier i øvre del av referanseområdet eller lett forhøyete verdier kan sees etter omfattende soleksponering eller tilskudd, sjeldent ved sykdom.

Toksiske verdier ( > ca 350 nmol/L) sees ved inntak av vitamin D konsentrater. Dette kan ved kronisk bruk føre til hyperkalsemi og metastatisk kalsifisering i bløtvev. Halveringstiden av vitamin D2 (D3) regnes for å være 2-3 uker.

Se Kalkstoffskiftet.

Anbefalinger fra Ernæringsrådet (Helsedir. IS1408, 2006):

Suboptimalt nivå < 50 nmol/L
Mangel < 25 nmol/L
Alvorlig mangel < 12,5 nmol/L

Nyere arbeider tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca 75 nmol/L.

Merknad

Det må skilles mellom lagringsformer av vitamin D – 25-OH-vit D2 eller 25-OH-vit D3 og den aktive formen av vitamin D – 1,25-dihydroxyvitamin D. Den sistnevnte analyseres ved spesiallaboratorier som Hormonlaboratoriet OUS eller HUS. Indikasjonen for måling av 1,25-dihydroxyvitamin D er begrenset til utredning av hypo- og hyperkalsemi ved spesielle tilstander som kroniske nyresykdommer, granulomatøse betennelser som kan uttrykke 1-alfa-hydroksylase. 1,25-dihydrixyvitamin D brukes ikke for å påvise vitamin D mangel.

Norsk bruksnavn: P-Vitamin D (25-OH) (D2+D3)
NLK-kode: NPU10267
Analysenummer: 489
Forkortet analysenavn: VITAMIND

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Dette volumet er nok til å måle alle de fettløselige vitaminene. (Ved prøver fra premature barn og spebarn er 250 µL tilstrekkelig for Vitamin D analyse).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.