S-Vitamin D

Akkreditering Alternativt navn: Vit D3, kalsidiol, 25-OH-vit D

Indikasjoner

Utredning av Vitamin D-status. Dersom pasienten benytter tilskudd av Afi-D2 Forte som inneholder ergokalciferol (Vitamin D2) vil dette også bli medbestemt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
50 - 150 nmol/L

Tolkning

Vår Vitamin D analyse påviser både 25-OH-vit D3 (D3) og 25-OH-vit D2 (D2) spesifikt. Når kun D3 påvises vil svaret på Vit D og D3 være det samme. Når D2 foreligger i signifikante mengder (> 15 nmol/L), vil svar på både D3 og D2 bli utgitt, samt summen av de to.
Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring, malabsorpsjon, rakitt og osteomalasi. Lavt nivå kan også skyldes nedsatt dannelse av vitamin D i huden, og det er vanlig at verdiene kan gå under referansegrensen i vinterhalvåret. Hypoparathyreoidisme kan også gi lavt nivå. Særlig i innvandrerfamilier er det sett en økning i forekomst av klinisk manifest vitamin D-mangel.
Høye verdier sees ved hyperparathyreoidisme, ved stor tilførsel av vitamin D, sarkoidose og andre granulomatøse sykdommer med økt kalsiumkonsentrasjon, samt ofte ved svangerskap.
Toksiske verdier ( > ca 350 nmol/L) sees særlig ved inntak av vitaminkonsentrater (Afi-D2 Forte). Dette kan medføre hyperkalsemi og metastatisk kalsifisering i bløtvev. Halveringstiden regnes for å være 2-3 uker, mens terminal halveringstid er vesentlig lenger.
Se Kalkstoffskiftet.

Anbefalinger fra Ernæringsrådet (Helsedir. IS1408, 2006):

Suboptimalt nivå < 50 nmol/L
Mangel < 25 nmol/L
Alvorlig mangel < 12,5 nmol/L

Nyere arbeider tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca 75 nmol/L.

Norsk bruksnavn: P-Vitamin D (25-OH) (D2+D3)
NLK-kode: NPU10267
Analysenummer: 489
Forkortet analysenavn: VITAMIND

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Dette volumet er nok til å måle alle de fettløselige vitaminene. (Ved prøver fra premature barn og spebarn er 250 µL tilstrekkelig for Vitamin D analyse).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.